Ние от ЧАЙКА – 97 АД ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите клиенти.
Разработихме нашата политика за защита на личните данни в разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, касаещ защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме в съответствие с тази политика.

Моля, прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати.

Моля обърнете внимание, че е възможно да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

Кои сме ние?

Сайтът и онлайн магазин www.makeapointbag.com е собственост на ЧАЙКА -97 АД, ЕИК: 825233059, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, бул. „Шести септември” № 237; e-mail: office@makeapointbagcom, тел: +359 32 586935;

Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.
Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са съпътстващи всичко, което правим. Повече за нас можете да намерите в страница „За нас“.

Какви категории лични данни можем да получим и обработваме?

Ние вярваме, че вие – нашите клиенти, сте в основата на всичко, което правим. Интересуваме се от вашето мнение, за да подобряваме непрекъснато нивото на нашето обслужване.
Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, възможните данни, който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл, адрес, телефон и IP адрес. Когато решите да пазарувате от сайта без да създавате регистрация, възможните данни, които можем да получим от Вас са: имена, телефон, имейл, адрес за доставка.
Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистрация в нашия сайт /или покупка, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да извършим доставка на посочен от Вас адрес, да направим уточнения по повод на заявена стока или за да спазим някои законови изисквания (например издаване на фактура). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.
Използваме „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какво правно основание?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:
• За да Ви регистрираме безплатно в сайта;
• За извършване на изчисления и проверки на необходими количества от продукти, чрез онлайн калкулатора от сайта;
• За да се свържем с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация в сайта.
• За да комуникираме с Вас по телефон относно детайли, свързани с Ваши поръчки направени в нашия онлайн магазин.
• Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние не предоставяме и не продаваме Вашите данни на трети лица!

В зависимост от целта, за която се използват Вашите лични данни, правно основание за обработката им може да бъде едно (или няколко) от изброените по-долу:
• Изпълнение на договор:
– за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на конкретен договор (например създаване на профил, доставка на стока с куриер до посочен от Вас адрес) и проверки чрез онлайн калкулатора и приложения от сайта;
• Законово основание:
–  когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
–  Наш законосъобразен интерес, като например осигуряване на правилно функциониране на сайта и подобряване на нашите услуги;
• Вашето съгласие

Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици.
Бихме могли да използваме услуги на наш партньор, които изискват обработка на Вашите лични данни, в т.ч.на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас. Такива услуги понякога биха могли да са свързани с достъп до Ваши лични данни, както и при изпълнението на задачи, свързани със социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.
Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни, могат да имат и другите потребители на сайта и форума. Такива данни биха могат да бъдат например: потребителско име, потребителския профил, адрес, фирма, фирмен уеб сайт, фирмено или лично представяне, профилни данни и всички други данни, които Вие може да създадете, като потребителско съдържание.
Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, за да подобрим нивото на обслужване и услугите, които предлагаме или след получаване на съгласие от Ваша страна.
Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:
• Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия за ползване или други условия, които сте приели;
• За защита на правата, собствеността или безопасността на ЧАЙКА – 97 АД, както и на нашите клиенти и служители;
• Ако сте дали своето съгласие за това;
• При други обстоятелства, при наличие на законово право.

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от тях ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.
За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:
• Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност.
• Когато сте дали съгласието си за получаването на информация, свързана с нашите продукти, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта).
• Когато използваме cookies ние ги пазим докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).
• Възможно е да запазим лични данни с цел спазване на някои законови или регулаторни изисквания, както и за да можем да упражняваме своите права (например да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

Какви са Вашите права?

ЧАЙКА – 97 АД уважава правото Ви на лична неприкосновеност!
Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да изискате достъп до тях, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:
• Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профила си в сайта;
• Право да изтриете Вашия профил;
• Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;
• Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат.
По своя воля Вие имате възможност да изтриете Потребителския си профил в сайта. След преглед, ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани с Вашата самоличност.
Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, можете например по всяко време да изтриете профила си. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.
Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние защитаваме нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.
За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.
Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс „https:“, вместо „http:“. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.
Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни, тоест дори ние не я знаем. Помнете, че паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по Забравена парола, за да я възстановите. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.

Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи

Блогът на www.makeapointbag.com, нашите страници и групи в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, обърнете внимание, че всяко съдържание предоставено в блога или една от нашите страници или групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. ЧАЙКА – 97 АД не носи отговорност за действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни в нашия блог, както и на някоя от нашите страници и групи в социалните мрежи.
Нашата препоръка е да не споделяте подобна информация!

Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на e-mail: office@makeapointbagcom, тел: +359 32 586935;